8″ Manual Floor Stripper – Scraper Blades

8" Rigid Scraper Blade

Product Number
  • 8" Scraper Blade (Pack of 5) - Part #28040

8" Carpet-Linoleum Slicer Blade

Product Number
  • 8" Carpet-Linoleum Slicer Blade (Pack of 5) - Part #28050

12" Foam Rubber Backing Scraper Blade

Product Number
  • 12" Foam Rubber Backing Scraper Blade (Pack of 5) - Part #28060